IMSZ konferencia Győrben

A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. „Kríziskezelő Szolgálatok Fejlesztése” elnevezésű EFOP-1.2.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú kiemelt projekt egyik fő törekvése a krízis és lelki elsősegély telefonszolgálatok fejlesztése. Ezen szolgálatok társadalmilag kiemelten fontos feladatot valósítanak meg. A projekt további célja a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem áldozatainak hatékonyabb segítése, a súlyos krízishelyzetek kialakulásának megakadályozása. Mindemellett fontos, hogy a társadalom széles köre megismerje a segítségkérés lehetőségeit, a támogató szolgáltatási formákat, ezáltal tovább csökkentve az egyéni kiszolgáltatottságot. Célkitűzése továbbá, hogy összehangolja a gyermekvédelmi jelzőrendszer különböző ágazataiban dolgozó, valamint a személyes gondoskodást végző szakemberek munkáját, és elősegítse a tagok hatékonyabb együttműködését.

A projekt keretében került megrendezésre 2018. május 11-13. között egy szakmai konferencia Győrben. A megnyitó után Téglásy Kristóf projekt szakmai vezető tartott előadást a projekt tartalmáról, céljairól, majd Farkas Imre, az IMSZ elnöke köszöntötte a résztvevőket, előadásában az ifjúsági telefonszolgálatok történetéről beszélt.

Szombaton Téglásy Kristóf ismertetett egy kutatást, melyet két fesztiválon résztvevő fiatalok körében végeztek a segítségkérés lehetőségeiről, a telefonos lelkisegély szolgálatokkal kapcsolatos attitűdről. Őt követte Dr. Lisznyai Sándor, a Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület (FETA)  ügyvezető elnökének előadása. A klinikai szakpszichológus ismertette, milyen jellegű problémákkal keresik meg az egyetemi hallgatók a tanácsadó irodát. Majzik Balázs, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Osztályvezetője a hazai kábítószer-helyzetet vázolta fel, majd Kiss Katalin szociálpedagógus a cyberbullying témájáról beszélt.

A szombat délután az interaktív workshopok terepe volt, Székely Zsuzsanna művészetterapeuta a telefonos segítés témakörét dolgozta fel az önkéntes ügyelőkkel, a résztvevők rajzban jelenítették meg, hogyan segítenek, és milyen motivációik vannak a segítő munkában. Gelle Mária pszichodráma vezető "Céltalan hajósnak nem kedveznek a szelek" címmel vezetett workshopot, ahol a híívó céljai és az ügyelők céljai is megfogalmazódhattak. Tóth Katalin pszichodráma vezető "A gyerek, mint tünethordozó" címmel járta körül a csoport tagjaival, hogy milyen problémák fordulhatnak elő a családok életében, és a gyerekek hogyan hordozzák ezek nyomait.

Vasánap a workshopokat Dr. Payrich Mária pszichiáter, az Ifjúságért Mentálhigiénés Szövetség szakmai alelnöke foglalta össze. Az IMSZ három tagszolgálatának ügyelői a workshopokon és az előadásokon túli időben is hasznos tapasztalatokat cserélhettek egymással, és az előadások is sok gondolatot ébreszthettek a további sikeres, hatékony segítői munka érdekében.