"Veszteség és elengedés" konferencia

A Halottak napjához közeledve, október végén rendezte meg a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft és az Ifjúságért Mentálhigiénés Szövetség (IMSZ) közös konferenciáját "Veszteség és elengedés" címmel. 

A konferencia a „Kríziskezelő Szolgálatok Fejlesztése” elnevezésű EFOP-1.2.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú kiemelt projekt keretében került megszervezésre. A projekt egyik fő törekvése a krízis és lelki elsősegély telefonszolgálatok fejlesztése, további célja a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem áldozatainak hatékonyabb segítése, a súlyos krízishelyzetek kialakulásának megakadályozása. Célkitűzése továbbá, hogy összehangolja a gyermekvédelmi jelzőrendszer különböző ágazataiban dolgozó, valamint a személyes gondoskodást végző szakemberek munkáját, és elősegítse a tagok hatékonyabb együttműködését.

Téglásy Kristóf, a projekt szakmai vezetőjének nyitóbeszéde után Farkas Imre, az Ifjúságért Mentálhigiénés Szövetség (IMSZ) elnöke köszöntötte a résztvevőket, az országban dolgozó ifjúsági telefonos lelki segítőket. Az elnök úr elismerő oklevelet nyújtott át azoknak az ügyelőknek, szolgálatvezetőknek, akik több mint 10 éve dolgoznak a telefonszolgálatoknál. Ők azok az anonim önkéntesek, akik több mint egy évtizede a szabadidejük egy részét mások seítésére fordítják. A névtelenség miatt nem részesülhetnek a társadalom elismerésében, ezért fontos, hogy "belső körben" elismeréssel adózzunk  ez iránt a felelősségteljes munka iránt. 

Ezt követően Dr. Payrich Mária pszichiáter (képünkön), az IMSZ alelnöke, szakmai vezetője tartott előadást a gyász folyamatáról, mely ebben az időszakban a hívásokban is fokozottabban megjelenik. A konferencián előadott még Könözsy Zsolt csoportterapeuta és Majzik Balázs, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság osztályvezetője. 

A résztvevők négy workshopon dolgozhattak együtt, melyeket Tóth Katalin, Urbán Éva, Könözsy Zsolt és Székely Zsuzsanna tartottak.