Előadás a Psziesztán

Székely Zsuzsanna, a Lélektér Ifjúságsegítő Alapítvány elnöke tartott előadást a Pécsi Pszichológus Napokon Álarcok nélkül - az anonimitás lehetőségei címmel.

A szolgálatvezető bemutatta az Ifjúsági Lelki Elsősegély működését, céljainkat, majd a telefonos segítőkről beszélt, akik anonimitásban dolgoznak, mint önkéntes segítők. Beszélt arról, hogy névtelenségükkel azt képviselik, hogy maga a segítségnyújtás a fontos, nem pedig a segítő kiléte. A lelkisegély a társadalmi felelősségvállalásból jelentős szeletet képvisel azzal, hogy az önkéntes segítők embertársi odafordulással tekintenek a bajban lévőkre, és igyekeznek előítéletektől mentesen segítséget nyújtani. Az ügyelők anonimitása lehetővé teszi a projekciót is, azaz a hívó bárkit odaképzelhet a telefon végére. 

A hívó anonimitása egy lehetőség, azaz a telefonálónak nem kell bemutatkoznia, de ha akarja, akkor megteheti. A név egyben státuszt is jelöl. A névhez szerepek, "arcok" is kapcsolódnak, melyek hátráltatják az egyént abban, hogy nehéz élethelyzetét, a krízist felvállalja. A telefonszolgálat anonimitásának igazi lehetősége ebben áll, hogy szerepektől, státusztól függetlenül beszélhet bárki a problémáiról, nyomasztó titkairól, melyeket személyes helyzetekben vagy a hétköznapi kapcsolataiban nem vállalna fel. 

Székely Zsuzsanna beszélt a krízis arcairól is, hogy miként jelenhet meg lélektani krízis az ember életében, milyen érzésekkel, jellemzőkkel jár ez együtt. Időt szentelt az öngyilkosság arcainak is, hogy még mindig tabutéma ez a társadalomban, és ha meg is jelenik a kommunikációban, akkor is ellentmondásos a megítélése: valaki bűnnek tartja, más betegségnek, valaki gyávának tartja, aki megöli magát, más pedig bátornak, hogy meg merte tenni. Szó volt arról is, hogy aki öngyilkosságra készül, a legtöbb esetben ezt jelzi valamilyen módon a környezete felé, ez a cry for help, azaz a segélykiáltás. Hiszen, aki öngyilkosságra készül, az nem meghalni akar, hanem éppen akkor annyira beszűkült tudatállapotban van, hogy nem lát más kiutat, de kapaszkodik, segítséget keres, ilyenkor tud hatékony támasz lenni a lelkisegély szolgálat. 

A súlyos téma sok embert érdekelt, majdnem megtelt az előadóterem, és a résztvevők kérdéseket is megfogalmaztak a végén. Minden jelenlévő egy, a telefonszámunkat is tartalmazó kártyanaptárral távozhatott.