Lélektér estek - 2019. 10. - Kortárs hatás serdülőkorban

A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával megvalósuló Lélektér estek a pécsi Lélektér Ifjúságsegítő Alapítvány rendezvénysorozata, mely minden hónap második szerdáján kerül megtartásra a Civil Közösségek Házában. A programra nagy az érdeklődés, másodszor is megtelt a terem szülőkkel, pedagógusokkal, szociális szakemberekkel, egészségügyi dolgozókkal, pszichológusokkal. Bárki regisztrálhatott, aki érdeklődött a téma iránt.

Dr. Bognár Adrienn szociológus egyik fő kutatási területe az ifjúságszociológia és a szocializáció. Ismereteiből olyan szeletet adott át a hallgatóságnak, melyeket visszatérve közegükbe, hasznosítani tudnak majd. 

Elmondta, hogy a gyermekkor előrehaladtával a szocializációs folyamatban egyre fontosabb lesz a média és a kortársak hatása. Felső tagozattól már ezek a legmeghatározóbbak. Ám a szülők szerepe ekkor is rendkívül fontos: egyrészt a korábbi szocializáció hatása miatt, illetve a stabil háttér biztosítása szempontjából. Jó, ha megvan a bizalmi légkör, és világos, egyértelmű kereteket biztosítanak a serdülő számára. A családi kapcsolat minősége jelentősen befolyásolja, hogy mekkora tere lesz a kortárscsoportnak, mekkora ereje lesz a kortárshatásnak. Ha a családi szocializáció sikeres, a serdülő olyan referenciacsoportot választ, amelynek főbb értékei összeegyeztethetőek a családi értékekkel, normákkal. További „védőfaktor” a „rossz társaságba” kerülés ellen a más felnőttekkel való szorosabb kapcsolat, a formális szervezeti tagság vagy a hobbicsoportokhoz tartozás, azaz a társadalmi integráció.

A kortárs kapcsolatok a valahova tartozás érzését adják, segítik a szociális készségek, az alkalmazkodás, a konfliktuskezelés fejlődését, illetve kompenzálhatják a családi problémákat. A serdülők a számukra fontos csoportokban normakövetők. Ha deviáns csoporthoz tartoznak, ahol a normasértő magatartást értékelik, akkor ez káros. Éppen ezért fontos a csoportnorma kialakítása például egy iskolai osztályban.

A szociológus beszélt a bullyingról, amelyhez a zaklatás, kényszerítés, bántalmazás, szekálás, megfélemlítés, tárgyak elvétele és a kiközösítés tartozik. Ennek egyik szereplője a bántalmazó, akit sokszor bántalmaznak otthon vagy autoriter nevelési stílus jellemző a családban. Másik szereplője az áldozat, aki általában visszahúzódó, önértékelési problémákkal küzd. Harmadik szereplője pedig a szemlélő, aki támogathatja aktívan vagy passzívan akár az áldozatot, akár a bántalmazót.

Bognár Adrienn részletezte a bullying hatásait, néhány közismert példát is hozott. Kiemelte, hogy a bullying kezelése nehéz, fontosabb a megelőzésére fókuszálni. Ami változtatható, az a csoportnorma a bullyinggal szemben. Érdemes a szemlélőkre építeni, hiszen a bántalmazó csak azt meri megtenni, amit a szemlélők „megengednek” neki, a nézők „az erőszak születésének bábái”. A szemlélőknek (bystandereknek) több okuk lehet arra, hogy nem avatkoznak közbe. Ilyen lehet, hogy félnek a bántalmazótól, vagy azért nem cselekednek, mert a többiek se teszik, megoszlik a felelősség, vagy nem akarnak reflektorfénybe kerülni, esetleg a bántalmazás a csoportnorma része.

Ha serdülő csoportokat támogató felnőttként a csoportnormára próbálunk hatni, megelőzhetjük vagy megszüntethetjük a bullyingot, a közösség maga nem fogja megtűrni. Csoportnormává válhat, hogy nem elfogadható a bántás, a kirekesztés, vagy ha tapasztalják a közösség tagjai, akkor azonnal cselekedni kell, illetve ilyenkor felnőttnek szólni erény és nem szégyen.

Az előadásban Bognár Adrienn kitért arra is, mit tehet a szülő, ha a gyermeke bántalmazó vagy éppen áldozat. Mindkét esetben fontos a gyerek meghallgatása, és annak tisztázása, hogy a bántalmazás nem elfogadható. Bántalmazó gyermek esetén fontos, hogy a szülő ne a gyereket ítélje el, hanem a tettét helytelenítse. Gondolja át a viselkedés okait, reflektáljon saját szülői szerepére, azonosítsák a gyermekkel együtt az áldozat lehetséges érzéseit, fejlesszék a bántalmazó gyermek empátiáját, szükség esetén vonjanak be szakembert, és gondolják át a gyermek médiafogyasztását, mely fokozhatja az agressziót. Áldozat szülőjeként fontos a gyermek megnyugtatása, problémáját komolyan kell venni, és csak a tudtával intézkedni. Segítség lehet számára önbizalmának, társas kompetenciáinak fejlesztése, baráti kapcsolatok kialakításának támogatása, vagy éppen asszterív mondatok begyakorlása, ha verbális bántalmazás éri.

Ha online térben történik a bántalmazás (cyberbullying), fontos a bizonyítékok mentése, a rendőrségi feljelentés, illetve a megfélemlítő blokkolása. Jó, ha a gyerekek tisztában vannak a felelős internethasználat szabályaival.

Az előadáson óvodákban, iskolákban dolgozó szakemberek számára is sok hasznosítható információ elhangzott, melyet Bognár Adrienn egy itt közreadott linkgyűjteménnyel támogat meg, melyeket mind az előadás résztvevői, mind pedig az arról lemaradók tudnak alkalmazni.

Linkgyűjtemény – Bullying

 1. Nyugiovi program:

http://www.zknp.hu/nyugiovi-foglalkozas/

                        Kézikönyv óvodapedagógusok részére:

http://www.zknp.hu/wp-content/uploads/2017/05/M%C3%B3dszertani-k%C3%A9zik%C3%B6nyv.pdf

                        Terápiás jellegű módszertani ajánlás az óvodáskori agresszió kezelésére:

http://www.zknp.hu/wp-content/uploads/2017/05/Ter%C3%A1pi%C3%A1s-m%C3%B3dszertani-aj%C3%A1nl%C3%A1s.pdf

 1. Békés Iskolák program:

http://www.bekesiskolak.hu

 1. Kiva program

http://www.kivaprogram.net/hu

Szülői kézikönyv

http://www.kivaprogram.net/hu/szuloi-kezikonyv/szuloi-kezikonyv

 1. ISKON Iskolai Konfliktus Tudásközpont

http://iskon.opkm.hu/shw.php

      Jó gyakorlatok - gyűjtemény

http://iskon.opkm.hu/bps.php

 1. Enable program

Szülők kézikönyve:

http://dl-sulinet.educatio.hu/download/enable/Enable%20-%20szuloi%20kezikonyv.pdf

                        Foglalkozás vázlat:

http://dl-sulinet.educatio.hu/download/enable/ab/AB_foglalkozasvazlat_kepzes.pdf

Döntéshozás, mit tegyünk?

https://www.youtube.com/watch?v=9SAN2l1cP9w

 1. Óravázlat: Dr. Jármi Éva: „Iskolai bántalmazás megelőzésére és bántalmazást elutasító csoportnorma kialakítására irányuló gyakorlatsor és alkalmazási útmutató”

http://iskon.opkm.hu/admin/upload/Gyakorlatsor%20az%20iskolai%20b%C3%A1ntalmaz%C3%A1s%20megel%C5%91z%C3%A9s%C3%A9hez_OFI.pdf

 1. Tematikus weboldal az iskolai agresszióról

https://iskolaiagresszio-hu.webnode.hu

Érzékenyítési tréning - A nyelvi agresszió megjelenése az iskolai közösségekben

https://iskolaiagresszio-hu.webnode.hu/_files/200000017-6ed366fccf/%C3%89rz%C3%A9keny%C3%ADt%C3%A9si%20tr%C3%A9ning.pdf

Bibliográfia

https://iskolaiagresszio-hu.webnode.hu/_files/200000027-32d6133cc4/Tematikus%20bibliogr%C3%A1fia%202.pdf

 1. Amnesty International - Bullying óra

https://oktatas.amnesty.hu/oraink/

 1. Felelős Társadalomért Közhasznú Alapítvány megfélemlítés elleni Programja

https://www.megfelemlites.hu/

 1. Kortársak közötti online szexuális zaklatás tananyag

https://www.youtube.com/watch?v=yIXGPDfiyz8&list=PLKvZvolEPUdgA-yOqCsGsQCGWn04AJ-0f&fbclid=IwAR2nsJJ1AyfQYKIZmqnP7vPDIrMu1yoez6_Z8AeZluPOio9D0-IeAQMruao

 1. Bullyinggal kapcsolatos filmlista:

http://www.bekesiskolak.hu/eszkoztar/filmklub/temak-szerint/

 1. Kisfilm: Az új lány

https://mail.google.com/mail/u/0/#search/el%C5%91ad%C3%A1s/QgrcJHrtwMjVNgpffClfVPhbtmPWHfrtCFL?projector=1

 1. Social conformity - kísérletek

https://www.youtube.com/watch?v=o8BkzvP19v4&t=7s

https://www.youtube.com/watch?v=vjP22DpYYh8

https://www.youtube.com/watch?v=NyDDyT1lDhA

https://www.youtube.com/watch?v=BgRoiTWkBHU

https://www.youtube.com/watch?v=dDAbdMv14Is

https://www.youtube.com/watch?v=dDAbdMv14Is

 1. Hazai kutatások:

http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/iskolai_agresszio_es_bantalmazas_kutatas_zarotanulmanya.pdf  

http://misc.bibl.u-szeged.hu/33010/1/mp_2017_003_257-274.pdf  

 1. Tanulmány:

http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2016/nevelestudomany_2016_2_67-79.pdf

 1. Anti-bullying short film

https://mail.google.com/mail/u/0/#search/el%C5%91ad%C3%A1s/QgrcJHsNhMvnGSDcRsLTMJdlVmbqlMxdbgv?projector=1

https://mail.google.com/mail/u/0/#search/el%C5%91ad%C3%A1s/FFNDWMQRXZkGSTttMXbGsxMmvHqPCcZC?projector=1

 1. A Woww program bemutatása (classroom coaching)

https://www.youtube.com/watch?v=zdOUyWTpUTc

Dokumentumfilm a módszerről:

https://www.youtube.com/watch?v=7AOG_CM-OC8&t=1008s