IFJÚSÁGÉRT MENTÁLHIGIÉNÉS SZÖVETSÉG

Székhely: 9024 Győr, Nádor utca 11.
Képviselő: Farkas Imre, elnök
E-mail: elnok@imsz.hu
Weboldal: www.ifjusagi-lelkisegely.hu

Az Ifjúságért Mentálhigiénés Szövetség a 137-00 Ifjúsági Lelki Elsősegélyt működteti, a szolgáltatás biztosításában résztvevő tagszolgálatok ernyőszervezete. Koordinálja a tevékenységet, összefogja a tagokat, részükre szakmai hátteret biztosít.

Célunk olyan színvonalas, mindenki számára elérhető, alacsonyküszöbű lelkisegély szolgáltatás biztosítása, amely hatékony segítséget jelent főként gyerekek, serdülők és fiatal felnőttek számára lelki egészségük védelmében, krízishelyzeteik kezelésében, öngyilkosságuk megelőzésében.

A tagszolgálatok számára szakmai rendezvényeket biztosítunk, az ügyelők képzésével igyekszünk egységes, magas szintű segítő tevékenységet végezni.

GYŐRI SZOLGÁLAT
Mikulás Birodalom Alapítvány

Székhely: 9024 Győr, Nádor utca 11.
Képviselő: Farkas Imre, elnök
Gyűjti-e szja 1%-át? igen
Adószám: 18536917-1-08
E-mail: elnok@imsz.hu
Weboldal: www.mikulasbirodalom.hu

Részt veszünk immáron 23 éve az Ifjúsági Lelki Elsősegély rendszer működtetésében a 137 00 rövidített számon, segítve a hozzánk forduló gyerekeket, fiatalokat.

A győri Mikulás 1988 óta szerez örömet és segít a gyerekeknek. A szervezet létrehozója Farkas Imre. Közel 80 támogatóval, köztük gyõri vállalatokkal, cégekkel és barátokkal összefogva működtetjük az Alapítványt.

Minden évben a Mikulás ünnepségre 2200-2300 gyermeket hívunk meg a Gyõri Nemzeti Színházba egy előadásra, és adunk át a meghívott gyerekeknek egy ajándékcsomagot. A Mikulás Posta egész évben fogadja a gyerekek, fiatalok leveleit!

Karácsony előtt 400 - 450 nyugdíjashoz látogat el a Mikulás a kismanókkal és teszi meghittebbé a szeretet ünnepét ajándékkal és anyagi támogatásával.

PÉCSI SZOLGÁLAT
Lélektér Ifjúságsegítő Alapítvány

Székhelye: 7624 Pécs, Szigeti út 6/A 8/3.
Adószáma: 18282515-1-02
Gyűjt-e szja 1%-át?: igen
Bankszámla: 10104617-09004400-01003009 (Budapest Bank)
Elfogad-e adományt?: igen
Képviselő: Székely Zsuzsanna, a Kuratórium elnöke
Honlap:
E-mail: lelekterifjusag@gmail.com

A Pécsi szolgálat 2008 óta működik, 2012 óta önálló jogi személyként, a Lélektér Ifjúságsegítő Alapítvány égisze alatt. Az alapítvány a 137-00 Ifjúsági Lelki Elsősegély hívószám működtetésében vesz részt az IMSZ más tagszolgálataival együtt.

Elsődleges célcsoportunk a gyerekek, a serdülők és a fiatal felnőttek. Célunk támogatni őket lelki egészségük megőrzésében, nehéz élethelyzetük, krízisállapotuk kezelésében. Fontosnak tartjuk a fiatalok problémamegoldó képességeinek, kommunikációjának, érzelemkifejezésének fejlesztését, személyiségük erejének és épségének megőrzését, a környezetből származó megpróbáltatások, ártalmak csökkentését, az egészséges személyiségfejlődés, az identitás kialakulásának elősegítését. Az Alapítvány az esélyegyenlőség, az emberi és gyermeki jogok tiszteletben tartása és legszélesebb körű érvényesítése érdekében dolgozik. Figyelmet fordítunk arra, hogy a különböző – prevencióval elkerülhető – betegségek kialakulását mérsékeljük, törekszünk arra, hogy a különböző deviáns magatartásformák helyett a fiatalok testi-lelki épségének megőrzése kerüljön előtérbe.

A fenti célkitűzések megvalósulásáért önkénteseket toborzunk, képzünk ki és koordináljuk a tevékenységüket, rendszeres szupervíziót, továbbképzéseket biztosítunk számukra. Hangsúlyt fektetünk azon szakemberek ismereteinek bővítésére is, akik hivatásszerűen foglalkoznak gyerekekkel, fiatalokkal.

A 137-00 vonal működtetésében való részvételen túl képviseltetjük magunkat különböző fesztiválokon, mint ifjúságsegítő szervezet, valamint iskolai rendezvényeken, osztályfőnöki órákon mentálhigiénés prevenciót végzünk. Művészetterápiás eszközökkel csoportfoglalkozásokat tartunk önismereti és személyiségfejlesztő céllal.

Alapítványunk nyitott, anyagi segítséget, tárgy adományt vagy ingyenes szolgáltatást szívesen fogadunk.

VESZPRÉMI SZOLGÁLAT
Kapcsolat 96 Mentálhigiénés Egyesület

Székhelye: Veszprém, Rómer Flóris u. 49.
Bankszámlaszáma: 18203150-06021515-40010014 (FHB Bank)
Elfogad-e adományt? igen
Képviselő: Dr. Payrich Mária
Gyűjti-e szja 1%-át? igen, a Veszprémi Telefonos
Lelkisegély Alapítványon keresztül

Adószáma: 19262369-1-19
E-mail: telefonoslelkisegely@gmail.com

Az 1996-ban alakult Kapcsolat ’96 Mentálhigiénés Egyesület működteti Veszprémben az Ifjúsági Lelki Elsősegély vonalat az IMSZ (Ifjúságért Mentálhigiénés Szövetség) -, és a Telefonos Lelki Elsősegély Szolgálatot a LESZ (Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége) megbízásából. 2011-ben bevezetésre került az egységes ingyenes európai hívószám, a 116-123 a felnőtteknek, 2015-ben pedig a gyerekek és fiatalok számára a 137-00 ingyenes hívószám. A veszprémi szolgálat a 88/422-205 telefonszámon is elérhető, Invitel szolgáltatótól tárcsázva ingyenesen, egyébként normál díjszabás szerint.

A lelki elsősegély telefonszolgálatok működésének a célja az öngyilkosság megelőzése, a krízisintervenció és a mentálhigiénés prevenció, így alapvetően sürgősségi és megelőző feladatokat látunk el, átvállalva sokszor a mentális egészségügyi ellátás betegségmegelőző szerepét is. Segítséget nyújtunk bárkinek, aki nehéz élethelyzetbe kerül, kétségbeesésében segítő emberi kapcsolatra vágyik. A segítségnyújtás lelki támasz jellegű pszichés eszközökkel történik a telefon adta verbális kontaktusban.

Tevékenységünket a nemzetközi normák és a segítő hivatások által kimunkált működési elvek alapján végezzük.
· állandó elérhetőség - a sürgősség elve,
· anonimitás - a névtelenség és a bizalom megőrzése érdekében,
· a hívó személyiségének és szabadságának tiszteletben tartása,
· önkéntesség elve,
· nonprofit működés,
· az élet, mint érték képviselete.

Szolgáltatásunk alacsonyküszöbű, vagyis a hívó számára ingyenes és nonstop elérhető.

Az egyesület céljainak a megvalósulásáért önkénteseket toborzunk, képzünk ki a nemzetközi normák alapján, számukra rendszeres szupervíziót, továbbképzéseket biztosítunk. A minőségi munka megtartása érdekében a társdiszciplínákkal kapcsolatot tartunk, és azt folyamatosan bővítjük.