Klári néni meséi - A barátság

Nagyon – nagyon régen, még a lét hajnalán, amikor az emberek barlangokban éltek, volt egy Sziget, ahol az Érzelmek laktak. Itt tartózkodott a Jóság, a Szeretet, az Öröm, a Hűség, a Becsület, az összes pozitív érzelem és tulajdonság.

Ekkor még nem volt a Rossz, a Gonosz és a „Sötét Erő” a Földön. Történt azonban, hogy ez a bizonyos Sziget súlyos katasztrófa áldozata lett. Az Érzelmeknek sürgősen el kellett hagyniuk az otthonukat. Elküldték hát Kíváncsiságot, hogy gyorsan keressen egy új helyet számukra... Ő, miután sietve visszatért, mindenről beszámolt, amit látott: a csodás földi létformákról, gyönyörű helyekről, tájakról. Tudósított egy esendő lényről is, egy védtelen, kiszolgáltatott, csupasz és gyenge teremtésről - az Emberről - aki ezer veszélynek és a zord időjárásnak kiszolgáltatottan, barlangokban húzta meg magát. Csak a Magánnyal osztotta meg sötét, rideg, barátságtalan otthonát.

Az Érzelmek úgy döntöttek, hogy tenni szeretnének valamit az emberekért. Elhatározták, hogy beköltöznek az emberek barlangjaiba és segítenek nekik, amiben csak tudnak.  A Magány azonban nem akart osztozkodni velük. Ezért az Érzelmek úgy döntöttek, hogy olyan helyre költöznek, ahol a Magány nem látja őket. Így esett a választásuk a létfontosságú központra, az emberi szívre. Csakhogy elég szűk hely állt rendelkezésükre, hogy mindannyian elférjenek benne. Az Őszinteséget, akinek kissé szúrós tüskéi voltak, a szív legmélyére küldték, a szívcsúcsba. A Szeretet, az Őszinteséghez közeli helyet választott magának, azután a Hűség, Bizalom, az Öröm, és a Becsület költözködtek be. Ezek a szív mélyén lakozó érzelmek szorosan ölelték egymást a hely szűke miatt. Ebből az ölelésből jött létre az a szövetség, amit mi Barátságnak hívunk. Az ember, mikor megkapta ezt az érzelmi köteléket, többé már nem volt olyan kiszolgáltatott és védtelen. A Barátság vezette el az egyik embert a másikhoz, megmentve ezzel az emberiséget.  Felbecsülhetetlen értékű az Őszinte Barátság az emberek életében. Lehet, hogy az Őszinteség szúrós, és fájhat is, de nélkülözhetetlen a szorosabb emberi kapcsolatokban.

Az Érzelmek megajándékozták még egy dologgal az embereket. Ugyanis magukkal hozták a Tükröt a Sziget széléről, az óceán vizéből. A Tükörnek már nem jutott hely az ember szívében, ezért beköltözött az emberek szemébe. Ha Igaz Barátra leltél, a másik szemében megláthatod a kendőzetlen valóságot és gyarló önmagadat is. Így, ha a Barátod időnként megkarcol téged az Őszinteségével, tudni fogod, hogy ez érted történik.

„Nincs emberi kapcsolat, mely megrendítőbb, mélyebb lenne, mint a barátság. A szerelmesek, igen, még a szülők és gyermekek kapcsolatában is mennyi az önzés és hiúság! Csak a barát nem önző; máskülönben nem barát. Nincs titkosabb és nemesebb ajándék az életben, mint a szűkszavú, megértő, türelmes és áldozatkész barátság. S nincs ritkább... A barátság szolgálat, erős és komoly szolgálat, a legnagyobb emberi próba és szerep.”  /Márai Sándor/

#Klári néni meséi
#barátság